Run to love in Dalat

Thiện + Mỹ

Đà Lạt
Hai bạn Thiện & Mỹ mặc dù rất yêu thích phong cách Fine Art, nhưng vẫn muốn đem cá tính riêng lên bộ ảnh Đà Lạt của mình. Chuyến đi Đà Lạt mang lại nhiều cảm xúc cho hai bạn đến mức Thiện & Mỹ chụp thêm một album ở Sài Gòn. Bạn có thể xem thêm album Sài Gòn của hai bạn tại đây.
Make up: Phạm Thảo
Hair: Anh Dũng
Flower: Nakito
Location: Đà Lạt